Home » Çocuklar için Drama

Sanat merkezimizde bulunan Yaratıcı / Eğitici Drama eğitimleri hakkında bilgi vermeden önce Yaratıcı Drama hakkında kısa bir açıklama yazmanın faydalı olacağına inanıyoruz.

(Drama derslerimizden görüntüleri yazıların sonunda izleyebilirsiniz)

Genel olarak Yaratıcı Drama tiyatro ile karıştırılmaktadır. Oysa drama tiyatronun bir takım değerlerini elbette kullanmaktadır ancak Yaratıcı Drama=Tiyatro demek doğru bir yargı değildir. Kaldı ki diğer bir yanılgıda drama = oyun, denmektedir. Oysa drama tiyatroda olduğu gibi çocuklar için oyun unsurlarını kullanmakla beraber kesinlikle sadece oyun değildir..

Sözcük olarak “Drama “ Latince kökenli bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu sözlüğünde İtalyanca dramma, Fransızca drame kökenli olduğu belirtilen drama; “sahnede oynanmak üzere yazılmış oyun”, “acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi”, “tiyatro edebiyatı”, “mecaz, acıklı olay” olarak tanımlanmıştır. Oxford sözlüğünde “bir sahne oyunu”, “dramatik sanat”, Redhouse sözlüğünde ise, “bir sahne oyununda olduğu gibi geçen hayat olayları” olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde Drama kendi içinde 3 ayrılabilir.

1-      Yaratıcı drama

2-      Psiko Drama

3-      Eğitici Drama

Prof. Dr. İnci San’ın yaratıcı drama tanımını tekrarlamakta fayda var. “Yaratıcı drama, doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, grup çalışması içindeki bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman soyut bir kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği ‘oyunsu’ süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır.”
Yaratıcı drama kişinin kendini ifade ederken tüm yaratıcılığını kullandığı bir süreçtir. Burada önceden yapılandırılmamış ifadeler kendiliğinden ve doğal olarak ortaya çıkar…

(Drama hakkında Detay Bilgi için TIKLAYINIZ)

Ders yapısı:  Drama derslerimiz değişik yaş grupları için talepler doğrultusunda açılacak olup farklı yaş gruplarına hitap edecektir.

Dersler talepler doğrultusunda haftada bir gün 2 ders saati şeklinde yapılmaktadır.

Gruplar

-Okul öncesi drama grubu

-07-09 yaş grubu

-10-12 yaş grubu

-13-14 yaş grubu

Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır:

  • Sosyalleşmeye katkıda bulunur.
  • Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.
  • Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.
  • Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.
  • Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.
  • Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki metaforik dili kurması ve geliştirmesidir.
  • Dramada çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da, estetik hazza yakın bir haz duygusudur.
  • Okulöncesinde de, ilköğretimde de dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır

Not : Drama yerine TİYATRO ile ilgileniyorsanız lütfen TIKLAYINIZ…